kalal2
kalal3
kalal4
kalal1

מעלון מדרגות | קלעל

נגישות

משמעותה היכולת לנוע בחופשיות. עבור אנשים עם מוגבלויות, מדרגות הן אתגר, מדרגות תמיד היו ותמיד יהיו, על אף חוקי הנגישות שנועדו להקל על בעיה זו, בעיה מרכזית. פתרונות הניידות של קל-על הופכים את העולם למקום נגיש יותר עבור כולם.

נגישות

משמעותה היכולת להתנייד ולתפקד באופן עצמאי. העצמאות חיונית לאנשים בעלי מוגבלויות ולמבוגרים, אך במקרים רבים היא מחייבת ביצוע שינויים נרחבים ויקרים בבית או במשרד. פתרונות הניידות של קל- על מאפשרים עצמאות ללא צורך בשינויים כאלו.

נגישות

משמעותה האפשרות להתנייד בשלווה. פעמים רבות השינויים הנדרשים לצורך התאמת סביבת המגורים והעבודה לאנשים בעלי מוגבלויות מטרידה ומגבילה את המשתמשים האחרים במקומות אלו. פתרונות הניידות של קל-על מונעים או מצמצמים הפרעות אלו.


 

מעלי המדרגות המשווקים על ידי חברת סולבי בע"מ:


קל על זחל

קל על זחל - מעלון מדרגות

מעלון מדרגות

מטפס מדרגות - Scoiattolo

כסא ממונע מתרומם

כסא ממונע Suprema

מטפס מדרגות

מטפס מדרגות - TopChair 


 

* כל מוצרי חברת קל-על עומדים בתווי תקן מחמירים ונמצאים תחת פיקוח הדוק מטבע הדברים. החברה  מקפידה על תקן TUV, תעודות בדיקה של מכון התקנים ותקן CE אשר מעניק אחריות מלאה על כל המוצרים.

נגישות

משמעותה היכולת לנוע בחופשיות. עבור אנשים עם מוגבלויות, מדרגות הן אתגר, מדרגות תמיד היו ותמיד יהיו, על אף חוקי הנגישות שנועדו להקל על בעיה זו, בעיה מרכזית. פתרונות הניידות של קל-על הופכים את העולם למקום נגיש יותר עבור כולם.

נגישות

משמעותה היכולת להתנייד ולתפקד באופן עצמאי. העצמאות חיונית לאנשים בעלי מוגבלויות ולמבוגרים, אך במקרים רבים היא מחייבת ביצוע שינויים נרחבים ויקרים בבית או במשרד. פתרונות הניידות של קל- על מאפשרים עצמאות ללא צורך בשינויים כאלו.

נגישות

משמעותה האפשרות להתנייד בשלווה. פעמים רבות השינויים הנדרשים לצורך התאמת סביבת המגורים והעבודה לאנשים בעלי מוגבלויות מטרידה ומגבילה את המשתמשים האחרים במקומות אלו. פתרונות הניידות של קל-על מונעים או מצמצמים הפרעות אלו.


 

מעלי המדרגות המשווקים על ידי חברת סולבי בע"מ:


קל על זחל

קל על זחל - מעלון מדרגות


מעלון מדגרות

מעלון מדרגות - Scoiattolo


כסא מדרגות מתרומם

מטפס מדרגותSuprema


מטפס מדרגות

מטפס מדרגות - TopChair  

* כל מוצרי חברת קל-על עומדים בתווי תקן מחמירים ונמצאים תחת פיקוח הדוק מטבע הדברים. החברה  מקפידה על תקן TUV, תעודות בדיקה של מכון התקנים ותקן CE אשר מעניק אחריות מלאה על כל המוצרים.